Privacy

Op 25 mei 2018 ging de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR) van kracht. Deze Europese wetgeving geeft meer controle aan elke burger over het gebruik van zijn persoonsgegevens.

De AVG bepaalt hoe bedrijven, overheden en organisaties moeten omgaan met deze persoonsgegevens. De nadruk ligt hierbij op privacy en veiligheid. De Aalsterse Wieler-en Motorclub vzw is sterk begaan met de veiligheid en privacy van de door haar gebruikte informatie van deelnemers, leden en medewerkers.

Wat kan publiek zichtbaar zijn en welke gegevens gebruiken wij ?
We gebruiken de gegevens (naam, voornaam, adres, rijksregisternummer, emailadres en gsm-nummer van onze contactpersonen) enkel voor de doeleinden waarvoor ze gekregen hebben, onder ander:

  • De website van de club
  • Technische gids van de wedstrijden
  • Informatiebladen in verband met onze activiteiten
  • Mailing in verband met werking van onze club
  • Doorgeven van namenlijst aan gemeenten en steden

Deze gegevens worden bewaard en beheerd door het dagelijkse bestuur van de vereniging. De leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. De door u verstrekte gegevens worden door de club uitsluitend gebruikt zoals hierboven vermeld en dit op grond van uw toestemming.

Mocht u klachten hebben over de verwerking van de gegevens of indien u in de toekomst niet meer gelijkaardige informatie wil delen, kenbaar maken en/of ontvangen, mogen wij u dan vragen deze kenbaar te maken bij het dagelijkse bestuur via email.